در آپدیت های اخیر پژو 206 ایران (Localize) به دستگاه جی اسکن اضافه شده ای سی یو ها و سیستم های موجود به شرح زیر می باشد:

Capture

  منوی ایرانخودرو

پژو 206 ایرانی ( Localize )1

ای سی یوموتور: 

siemens TU5

Siemens TU32

 ترمز ضد قفل :

Mando MGH25/MGH60

Teves Mk20

Teves MK70

Bosch

Mobis3

 ای سی یو ایربگ :

HAE 2.5

SRS

Eimen

Crouse

Jin Heng4

 مالتی پلکس :

CCN

FN

ICN5

 اکوماکس : 

BCM

FCM

(ICN(Crouse6

 سازه پویش (SBCM) :

BCM

EBCM

ICN

MFD7