تعریف ریموت خودروی برلیانس H220 و H230:

139412251458052929613413088_carpic_94239_brilliance-h330-005_0

 

برای تعریف ریموت خودروی برلیانس طبق مراحل زیر پیش می رویم:

 1) سوییچ خودرو را باز کرده و در حالت IG on قرار دهید.

2) کلید گرمکن شیشه عقب را ۴ مرتبه  فشار دهید.

3) فلاشر ثابت روشن می ماند.

4) دکمه قفل یا باز ریموت را نگه دارید.

5) در این مرحله فلاشرها یک بار چشمک میزند و تعریف ریموت تکمیل می گردد.