روش تعریف ریموت خودروی جیلی:

pfnmor96d4y04jwdf4w

1) درب سمت راننده را باز کنید.

2) سوئیچ را باز کنید و در حالت ACC (مرحله ی اول) قرار دهید.

3) شش مرتبه سوئیچ را از مرحله ی اول ACC به مرحله دوم ON ببرید.

4) در این مرحله به منظور تایید عملکرد مراحل انجام شده توسط شما، یک بوق از خودرو شنیده می شود و فلاشر سه مرتبه چشمک می زند.

5) بلافاصله دکمه ی ریموت را فشار دهید تا ریموت مورد نظر تعریف گردد.

Geely_Emgrand-EC-7_04