برای تعریف ریموت خودروی کیا اسپورتیج مدل ۲۰۰۹ از منوی عملیات ویژه یا SPECIAL FUNCTION گزینه ی TRANSMITTER CODE SAVING استفاده می کنیم، دقت نمایید که برای انجام تعریف ریموت خودروهایی که از نوع ایموبیلایزر می باشند و کلید هوشمند نیستند، شما نیازی به کد سوئیچ ندارید و باید از منوی TRANSMITTER CODE SAVING اقدام کنید.