در این فیلم با روش تعریف کلید خودروی سوزوکی گرند ویتارا 2400cc توسط دستگاه جی اسکن آشنا می شوید. همانطور که در فیلم مشاهده می کنید برای تعریف سوئیچ این خودرو با دستگاه جی اسکن نیازی به کد سوئیچ ندارید و تنها لازم است که سال و ماه را به صورت میلادی وارد کنید و همچنین در قسمت info منوی ایموبیلایزر می توانید، تعداد کلیدهای تعریف شده و تاریخی که آخرین بار تعریف سوئیچ انجام شده است را مشاهده کنید.توجه نمایید که این قابلیت جدید از آپدیت 2017 به بعد بر روی دستگاه جی اسکن اضافه می گردد.در آپدیت های قبلی فقط تعریف سوئیچ سوزوکی 2000 سی سی با دستگاه جی اسکن قابل انجام بود، اما در آپدیت 2017 امکان تعریف سوئیچ مدل 2400 نیز با جی اسکن قابل انجام است.