2009-nissan-cube-5dr-wagon-cvt-s-angular-front-exterior-view_100247224_m

 

برای تعریف سوئیچ خودروهای نیسان باید گزینه ی (NATS (Nissan Anti Theft System را انتخاب کنیم، برای مدل های تا 2004 نیازی به کد سوئیچ ندارید و ممکن است دو نوع کد سوئیچ چهار رقمی داشته باشید که دستگاه به شما می گوید ولی برای مدل های بالای 2004 نیاز به کد سوئیچ چهار رقمی دارید.روش تعریف سوئیچ خودروهای نیسان مانند هم است، ما در این فیلم به عنوان نمونه روش تعریف سوئیچ نیسان CUBE رابه شما نشان داده ایم ,ولی روش تعریف سوئیچ سایر مدل های نیسان هم به همین شکل می باشد.