در بعضی از شرایط برای بهبود کار کرد موتور نیاز به تنظیم دور موتور یا تنظیم زمان بندی جرقه زنی  است .

برای تنظیم دور موتور در حالت دور آرام در خودروی ماکسیما می توانید مطابق مراحل زیر پیش بروید :

1-      منوی نیسان را انتخاب کنید

1

2-      خودروهای بین الملل

2

3-      کانکتور 16 پین

3

4-      موتور4

5-      عملیات ویژه

amaliate vije

6-      تنظیم دور موتور در حالت دور آرام

maxima6

پس از انتخاب این گزینه صفحه ی زیر نمایش داده می شود .

در این صفحه کاربرد و شرایط لازم برای انجام این عملیات توضیح داده شده ، پس از ایجاد شرایط مورد نیاز بر روی گزینه OK کلیک کنید .

maxima15

همانطور که در تصویر زیر مشخص شده ، می توانید با توجه به شرایط خودروی مورد نظر دور موتور را کم یا زیاد کنید .

maxima11

نکته : برای تنظیم دور موتور و تنظیم زمان جرقه زنی باید موتور گرم باشد در صورت سرد بودن موتور، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.

میتوانید اطلاعات و تغییرات مربوط به دور موتور و دمای آب و…. در قسمت پارامترهای موتور مشاهده کنید.

 (همانطور که در تصاویر زیر مشخص شده است )

نیسان > بین المللی > کانکتور 16 پین > موتور > پارامترها

 parameters damaye motor

تصاویر زیر مقادیر موجود در پارامترها، مربوط به  دور موتور قبل و بعد از تنظیم موتور در حالت دور آرام را نمایش می دهد .

 dore motor

تنظیم زمان جرقه زنی

برای تنظیم زمان جرقه زنی مطابق مراحل زیر پیش می روید  :

نیسان > بین المللی > کانکتور 16 پین >عملیات ویژه > تنظیم زمان جرقه زنی

(کلیه مراحل و شرایط انجام کار مشابه مراحل بالا می باشد )

MENU JARAGHE ZANI maxima7 jaraghe zani

تصاویر زیر مقادیر موجود در پارامترها، مربوط به زمانبندی جرقه زنی  قبل و بعد ازتنظیم زمان جرقه زنی را نمایش می دهد .

 2resize