در آپدیت 2016 جی اسکن  پیکربندی سیستم های موجود درخودروی مگان به همراه تعریف کارت مگان بدون نیاز به کد سوییچ در منوی سایپا تکمیل شده است.

سیستم های موجود عبارتند از :

 منوی سایپا خودروی مگان 

منوی رنو خودروی مگان II

download

 سیستم انژکتور  _Injection
 گیربکس اتوماتیک (عملیات ویژه > ریست مقادیر اولیه)_Automatic Gearbox
ABS (عملیات ویژه > هواگیری ترمز ضد قفل)SAIPA___A.B.S._20160417_084355
 هیدرولیک متغیرP.A.S (عملیات ویژه > کالیبره سنسور زاویه فرمان)SAIPA___ _20160417_084428
 UCH (عملیات ویژه > پیکربندی UCH + تعریف کارت مگان)SAIPA___UCH_20160417_084505SAIPA___UCH_20160417_084522SAIPA___UCH_20160417_084529
کیسه هوا / پیش کشنده ها (عملیات ویژه > پیکربندی ایربگ )_Airbag 1Airbag 2
 تهویه مطبوع (کولر)SAIPA___ ()_20160417_084847_Special
 پشت آمپر (عملیات ویژه > پیکربندی پشت آمپر)
_Instrument Panel1_Instrument Panel_3Instrument Panel2]_Instrument Panel_4Instrument Panel5
 UPC (عملیات ویژه > پیکربندی UPC)SAIPA___UPC_20160417_085431SAIPA___UPC_20160417_085440