حضور مهندسین کره ای شرکت GIT کره ی جنوبی، برای به روز رسانی برنامه ی خودروهای پرکاربرد در بازار ایران، بر روی دستگاه دیاگ جی اسکن 

 

engineers GIT