در خودروهای BMW پس از انجام تعمیرات روی موتور و سیستم  valvetronic نیاز است که موقعیت سوپاپ ها و حد ابتدایی و انتهایی حرکت سوپاپ ها را برای کنترل یونیت موتور تعریف کنیم، توجه داشته باشید که سیستم valvetrronic وظیفه ی کنترل مقدار باز شدن سوپاپ های موتور در دورهای مختلف را بر عهده دارد، پس بنابراین برای جلوگیری از برخورد سوپاپ با سرپیستون در حالت های مختلف موتور،ECU موتور باید کاملا از موقعیت سوپاپ مطلع باشد.

بنابراین پس از دیدن خطاهای زیر، ضمن اطمینان پیدا کردن از تایم صحیح موتور و سلامت سیستم valvetronic باید مراحل زیر را طبق این دستورالعل انجام دهید.

1

 

2

 

پس از انتخاب صحیح نوع خودرو و مدل آن، یونیت DME یا همان یونیت موتور را انتخاب می کنید و وارد قسمت عملیات ویژه یا special function می شوید.

3

 

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، گزینه ی “Learn valvetronic limit positions”  یا تعریف موقعیت های انتهایی سیستم ولوترونیک را انتخاب می کنید و طبق دستورالعمل های دستگاه جی اسکن به ترتیب پیش می روید.

4

 

در صفحه ی بالا پیام دستگاه به قرار زیر است:

پس از هر بار انجام تعمیرات بر روی سیستم valvetronic ، لازم است که موقعیت های نهایی مکانیزم تنظیم برای حداکثر و حداقل مقدار باز شدن سوپاپ ها دوباره تعریف شود.

در حین فرآیند تعریف، شفت خارج از مرکز به آرامی در جهت باز شدن حداقل سوپاپ، حرکت می کند تا به یک نقطه ی مقاومت مکانیکی برسد، این موقعیت به عنوان موقعیت حد انتهایی ذخیره می گردد.

مشابه این فرآیند برای موقعیت حد ماکریمم سوپاپ هم اتفاق می افتد.

5

 

موقعیت های حدود در مراحل بعدی تعریف خواهند شد.

6

 

همانطورکه در شکل بالا مشاهده می کنید، دستگاه جی اسکن از شما می خواهد تا سوئیچ را ببندید و صبر کنید تا برق رله اصلی ECU موتور قطع شود و دوباره سوئیچ باز شود.

7

 

در این مرحله، نقاط توقف در حال تعریف شدن هستند، حداکثر زمان مورد نیاز 20 ثانیه.

8

 

اگر کد خطای 2A46 به وجود آمد، کد خطار را پاک کنید.عملیات به پایان رسید.

9حدود موقعیت سیستم valvetronic با موفقیت تعریف شد.