renault-logo photo_2016-04-12_15-26-46

 

این کد خطا مربوط به “فشار داخلی گیربکس اتوماتیک” می باشد، برای رفع این خطا ابتدا موارد زیر را به دقت باید بررسی کنید:

1)      سطح روغن گیربکس اتوماتیک و کیفیت آن را بررسی کنید.

2)      در حالت موتور خاموش و سوئیچ باز، از قسمت پارامترهای گیربکس اتوماتیک، فشار روغن گیربکس را چک کنید، اگر در این حالت فشار داخلی گیربکس بیش از bar 0.2 بود، سنسور فشار روغن گیربکس را تعویض نمایید.

3)      اجازه دهید تا دمای روغن گیربکس به 65 تا 90 درجه ی سانتیگراد برسد.

فشار خطی گیربکس را در سه وضعیت زیر بررسی نمایید:

توجه: خودرو باید در وضعیت سکون باشد، ترمز دستی را بکشید و پدال ترمز را فشاردهید، در ضمن هیچ یک تجهیزات جانبی خودرو مثل: کولر، چراغ ها، بخاری ، رادیو پخش و غیره فعال نباشد.

الف: در حالت درجا:

–           دسته دنده را در وضعیت های D,N و R تغییر دهید.در این حالت ها فشار باید بیش از 2.5 بار باشد.

 ب: دور موتور را به  RPM1200 برسانید:

–          اهرم دنده را در وضعیت Rقراردهید، در این حالت فشار باید بیش از 4 بار باشد.

–          اهرم دنده را در وضعیت D قراردهید، در این حالت فشار باید بیش از 5.5 بار باشد.

ج: دور موتور را به  RPM2200برسانید:

–          اهرم دنده را در وضعیت R قرار دهید، فشار باید بیش از 11 بار باشد.

–          اهرم دنده را در وضعیت D قرار دهید، فشار باید بیش از 11 بار باشد.

در حالتی که فشار خطی در هر سه حالت بالا اشتباه بود، سنسور فشار را تعویض کنید.

در صورتی که فشار خطی در یکی از وضعیت های بالا صحیح بود، نتیجه گرفته می شود که شیربرقی تنظیم کننده ی فشار مشکل دارد و باید تعویض گردد.در صورتی که با تعویض شیر برقی اصلی فشار خط گیربکس، همچنان مشکل برقرار بود، باید صفحه ساعت گیربکس را تعویض نمایید.

نکته1: در خودروهایی با کارکرد بالای 100 هزار کیلومتر، این خطا معمولا به علت خرابی شیر برقی های اصلی گیربکس اتفاق می افتد و توصیه می گردد که علاوه بر شیر برقی فشار خط، شیر برقی کلاچ LOCK UP هم تعویض گردد.

نکته 2: در انتخاب و خرید شیر برقی های گیربکس دقت نمایید و حتما از شیر های سنولوئید با فرکانس 100 HZ و کیفیت مناسب استفاده نمایید، چون در غیر اینصورت احتمال واردشدن آسیب به گیربکس اتوماتیک زیاد است.

renault-megane-2-03