خطای P2016 در یونیت موتور سوناتا LF 2017 به چه معنا است ؟

in-manifold runner position sen/sw circuit

 کد خطای P2016:” مدار سنسور/ سوئیچ موقعیت کانال منیفولد ورودی هوا- پایین – (بلوک) 1″ یا شرح توضیح انگلیسی آن:(in-manifold runner position sen/sw circuit مربوط به سیستم VCM ( variable charge motion یا سیستم عملگر شارژ متغییر هوای ورودی موتورمی باشد.

سیستم VCM  یا VCMA چیست و چه کاربردی دارد؟

in-manifold runner position sen/sw circuit

این سامانه یک دریچه یا Flap را در ورودی هوای سرسیلندر کنترل می کند، این دریچه دو حالت باز و بسته دارد و با ایجاد چرخش در هوای ورودی موتور، آلاینده های سوخت را مخصوصا در حالت سرد بودن موتور کاهش می دهد.

این سیستم از یک دریچه یا flap بر روی سرسیلندر، موتور الکتریکی دریچه و سنسور موقعیت دریچه VCM تشکیل شده است.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید این مجموعه بر روی انتهای سمت راست مانیفولد هوا قرار می گیرد.

vcm schematicin-manifold runner position sen/sw circuit

همانطور که در نقشه ی پایین مشاهده می کنید، عملگر VCM دارای پنچ پایه می باشد که دو پایه ی 1 و 3 مربوط به موتور دریچه می باشد و پایه های 4، 5،6 مربوط به سنسور موقعیت دریچه می باشند.

ETM VCM