2015-toyota-landcruiser-02

برای ریست پیغام سرویس تسمه تایم در خودروهای لندکروزر j200 مدل 2008 تا 2015 طبق دستورالعمل زیر پیش می رویم:

photo_2016-05-25_11-40-21

 

1)     سوئیچ خودرو را باز کنید اما موتور را روشن نکنید.

2)     دکمه ی صفحه آمپر ( تریپ) را فشار دهید تا کلمه ی ODO را در صفحه آمپر مشاهده کنید.

3)     سپس سوئیچ را ببندید.

4)     دکمه ی ریست تریپ را در صفحه آمپر فشرده نگه دارید و همزمان سوئیچ را باز کنید.

اگر خودروی شما از نوع استارت کلیدی ( کیلس ) است، دکمه ی استارت را بدون فشردن دادن پدال ترمز، دو مرتبه فشار دهید.

5)     دکمه ی ریست کیلومتر تریپ را همچنان برای 5 ثانیه فشرده نگه دارید.

6)     دکمه ی تریپ را رها کنید و سپس دکمه ی تریپ را فشار دهید تا صفحه نمایش یک عدد را نشان دهد.

7)     در این زمان، دوباره دکمه ی تریپ را برای 5 ثانیه فشرده نگه دارید، تا کلمه ی ODO را در صفحه نمایش مشاهده کنید.