CAC30TOS111A021001_2

برای ریست چراغ سرویس خوروی تویوتا RAV4  مدل 2006 تا 2015 طبق مراحل زیر پیش می رویم:

  • سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید، اگر خودرو مجهز به دکمه ی استارت است، بدون فشردن پدال ترمز، دکمه ی استارت را بزنید.
  • در مدل های 2012 به پایین دکمه ی odometer یا مسافت سفری و در مدل های 2012 به بالا دکمه ی DISP روی فرمان را بزنید تا به گزینه ی “TRIP A” در نمایشگر صفحه آمپر برسید.  1
  • سپس سوئیچ را ببندید
  • دکمه ی odometer یا DISP را نگه دارید و سوئیچ را باز کنید، اگر خودرو مجهز به دکمه ی استارت است، بدون گرفتن پدال ترمز، دو مرتبه دکمه ی استارت را فشار دهید.
  • همچنان دکمه ی مربوطه را فشرده نگه دارید تا پیام “000000” کیلومتر یا مایل در صفحه آمپر نمایان شود و چراغ سرویس خاموش شود.
Summary
روش ریست چراغ سرویس خودروی تویوتا RAV4
Article Name
روش ریست چراغ سرویس خودروی تویوتا RAV4
Description
در این مطلب آموزشی روش ریست چراغ سرویس خودروی تویوتا RAV4 مدل 2006 تا 2015 را مشاهده می کنید.
Author
Publisher Name
nilicar
Publisher Logo