برای ریست سرویس دوره ای خودروهای مرسدس بنز در دستگاه جی اسکن دو روش متفاوت وجود که در زیر به توضیح این دو روش به صورت جداگانه می پردازیم.

Mercedes-Benz-logo-2

روش اول:

استفاده از منوی (ASSYST (Active service system که در یونیت information یا اطلاعات قرار دارد، در ادامه مراحل انجام آن را در دستگاه جی اسکن به شما آموزش می دهیم.

ابتدا از منوی عیب یابی برند مرسدس بنز Mercedes Benz را انتخاب می کنیم.

1سپس گزینه ی passenger یا خودروهای سواری را انتخاب می کنیم.

2

 در مرحله ی بعدی کلاس اتاق خودرو را انتخاب می کنیم، خودروی تست ما از نوع کلاس A می باشد.

 

3

 در مرحله ی بعدی باید کد اتاق خودرورا انتخاب کنیم، خودروی ما از نوع اتاق 169می باشد.

4

 در این صفحه لیست ECU های این خودرو را مشاهده می کنید، که ما برای ریست سرویس این خودرو باید یونیت information یا اطلاعات را استفاده کنیم.

5

 در منوی information گزینه ی (Assyst (Active service system را انتخاب می کنیم.

6

 منوی بعدی عملیات ویژه یا special function را انتخاب می کنیم.

7

 در مرحله ی بعدی گزینه ی Assyst Setting  رو انتخاب می کنیم.

8

 در این مرحله موارد مختلفی که می توان عملیات ریست را انجام داد را مشاهده می کنید.

9

 اولین گزینه مربوط به national version factor است که در واقع مربوط به مشخصات روغن است.

10

 پس از انتخاب مقدار موردنظر گزینه ی OK را انتخاب می کنیم تا عملیات تکمیل شود.

11

 گزینه ی بعدی مربوط به کیفیت روغن (oil quality) است.روغن های توصیه شده ی مرسدس بنز دارای استانداردهای مخصوصی هستند که با حروف MB شروع می شوند.

12

 به عنوان مثال در این شکل یک نمونه از روغن توصیه شده ی مرسدس بنز است که استاندارد مرسدس بر روی آن مشخص می باشد.

 

photo_2016-07-03_13-41-37

در منوی بعدی می توانید کیفیت روغنی که می خواهید در خودرو استفاده کنید را انتخاب کنید.

13

منوی بعدی مربوط به مسافت طی شده از زمان تعویض روغن بر حسب کیلومتراست که در زمان تعویض روغن باید صفر شود.

14

 

15

 گزینه ی بعدی مربوط به تعداد روزهای طی شده از زمان تعویض روغن است که در هنگام سرویس باید صفر شود.

16

 

17

 مورد بعدی مربوط به اخطار سطح حداقل روغن می باشد که سطح روغن باید به چه ارتفاعی برسد تا چراغ اخطار روغن روشن شود.

18

 در این منو می توانید این مقدار را تعیین کنید تا در چه سطحی از روغن، چراغ اخطار روغن روشن شود

19روش دوم:

در بعضی از مدل های مرسدس بنز گزینه ی Assyst در منوی information وجود ندارد، در این موارد باید از منوی عملیات ویژه ی IC یا صفحه آمپر ریست سرویس دوره ای را انجام دهیم.که مراحل آن را در زیر مشاهده می کنید.

از منوی عیب یابی مانند روش قبلی برند و نوع خودرو را انتخاب می کنیم.

1

 

2

 خودروی تست ما مرسدس بنز C class با کد اتاق 204می باشد.

20

 

22سپس یونیت information یا اطلاعات را انتخاب می کنیم.

23

 در کنترل یونیت information گزینه ی IC یا صفحه آمپر را انتخاب می کنیم.

24

 در مرحله ی بعدی باید عملیات ویژه یا special function را انتخاب کنیم.

25

 در منوی عملیات ویژه، دومین گزینه یا confirmation of general maintenance  را انتخاب می کنیم.

26

 برای ریست سرویس دوره ای باید OK  را فشار دهید.

27

 در اینجا وضعیت زمان و روزهای مربوط به سرویس دوره ای را مشاهده می کنیم.

28

 ریست مقادیر حاضر سرویس های دوره ای در حال تایید می باشند، برای ادامه دکمه ی OK را بزنید.

29

 در اینجا هشداری که داده می شود به قرار زیراست:

بعد از ریست سرویس های دوره ای مقادیر حقیقی دیگر در دسترس نخواهند بود و همه اعداد ریست خواهند شد.با اطلاع از این مساله برای ادامه OK  را بزنید.

30

 در منوی زیر باید نوع روغنی که می خواهید استفاده کنید را تعیین نمایید.

31

 پس از انتخاب نوع روغن و تکمیل مراحل، ریست سرویس دوره ای تمام می شود.

32