ford-mykey

 

  1. با استفاده از کلید اصلی (Admin key) سوییچ را باز کنید.
  2. دکمه ی set up را فشاردهید تا پیغام ‘press reset to clear mykey’ نمایش داده شود.
  3. دکمه ی Reset را فشرده و رها کنید وسپس دکمه ی Reset را فشرده نگه دارید تا پیغام ‘confirm clear’ در صفحه نمایش داده شود.
  4. دکمه ی Reset را برای دو ثانیه نگه دارید تا پیغام ‘ All my keys cleared ’  در صفحه نمایش ظاهر گردد.

در این زمان تمام کلیدهای mykeys  پاک می شود.

وضعیت سیستم  Mykey را چک کنید :

خودرو پارامترهای مربوط به سیستم MYKEY را به شما نمایش می دهد:

MYKEY MILES: این مسافت سنج فقط در زمانی پیمایش را محاسبه می کند که از کلید MYKEY استفاده می شود.اگر این کیلومترشمار عددش تغییری نکند به این معنی است که کلید MYKEY  توسط راننده استفاده نمیشود.تنها راه برای ریست کردن این کیلومترشمار غیرفعال کردن حالت MYKEY است.اگر این مسافت سنج، کمتر از مقداری است که شما در دفعه ی قبلی چک کردین، بدین معنی است که سیستم MYKEY اخیرا ریست شده است.

MYKEY(S) PROGRAMMED: تعداد کلیدهای MYKEY که برای این خودرو برنامه ریزی شده است را به شما نمایش می دهد و با استفاده از این منو می توانید از پاک شدن کلیدها ی MYKEY مطمئن شوید.

ADMIN KEYS PROGRAMMED: با استفاده از این پارامتر می توانید تعداد کلیدهای یدکی که برای خودرو تعریف شده است را مشاهده کنید.

نکته: در خودروهای فورد این امکان وجود داردکه شما، کلید یا کلیدهایی را تحت عنوان MYKEYS برای خودروی خود تعریف کنید و محدودیت هایی را برای آن ها تعیین نمایید، به عنوان مثال صدای ضبط و سرعت خودرو از اون حدی که شما مشخص می کنید، بیشتر نشود.

حالتی را در نظر بگیرد که پدر خانواده از کلید ADMIN استفاده می کند که هیچ محدودیتی در سرعت، صدای رادیو پخش و سایر موارد ندارد، اما کلید دیگر را برای پسر خانواده به صورت MYKEY تعریف کرده است که شامل محدودیت های مورد نظر پدر است و اگر خودرو با کلید MYKEY  روشن شود این محدودیت ها اعمال می شود.