پس از سرویس و شستشوی دریچه ی گاز و یا تعویض آن نیاز است که حتما ریست کنترل یونیت موتور را انجام دهید، در غیر اینصورت دورآرام موتور بالا می ایستد و موتور بد کار می کند، علاوه بر موارد بالا هر زمانی که شما نیاز به ریست مقادیر اولیه ی یونیت موتور و باز گرداندن آن ها به حالت اول دارید می توانید از این گزینه در دستگاه جی اسکن استفاده نمایید.

در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست کنترل یونیت موتور خودروی رنو مگان را مشاهده می کنید.