در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست ایسیو گیربکس خودروی آریزو 5 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، انجام ریست ایسو گیربکس پس از تعویض روغن یا انجام تعمیرات گیربکس اتوماتیک نیاز است که انجام شود تا مقادیر اولیه ی گیربکس ریست شود و به حالت اولیه بازگردد، همچنین اگر راننده از تعویض نامناسب دنده ها و ضربه هنگام تعویض شکایت دارد، گاهی اوقات با انجام این ریست، مشکل برطرف می گردد، دقت نمایید که این قابلیت جدید از آپدیت 2017 به بعد بر روی دستگاه جی اسکن اضافه می گردد.