در فیلم پیش رو روش انجام ریست سرویس دوره ای (CBS reset) خودروی BMW X3 مدل 2016 را مشاهده می کنید.همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، از منوی CBS reset می توانید، سرویس روغن، لنت های ترمز ، روغن ترمز و غیره را ریست کنید و همچنین تعداد دفعات ریست هر کدام از منوها را مشاهده نمایید.

علاوه بر ریست سرویس های دوره ای این خودرو در این منو، می توانید تعداد دفعات ریست سرویس ها و همچنین کیلومتر که خودرو پس از ریست قبلی طی کرده است را مشاهده کنید.