fluence_edited_edited_edited

ریست چراغ سرویس خودروی رنو فلوئنس مدل 2014 تا 2017:

برای ریست چراغ سرویس خودروی رنو فلوئنس مدل های 2014 تا 2017 به روش زیر عمل می کنیم.

  • سوئیچ خودرو را باز کنید اما موتور را روشن نکنید.
  • دکمه ی بالای دسته ی برف پاک کن را بزنید تا به منوی service oil interval برسید.
  • دکمه ی بالای دسته ی برف پاک کن را بزنید و نگه دارید تا زمان سرویس ریست شود.
  • سوئیچ را ببندید.

به این ترتیب چراغ سرویس این خودرو ریست می شود.

Summary
ریست چراغ سرویس رنو فلوئنس
Article Name
ریست چراغ سرویس رنو فلوئنس
Description
روش ریست چراغ سرویس رنو فلوئنس به روشی که در این مقاله توضیح داده شده است، انجام می گردد.
Author
Publisher Name
nili-Author
Publisher Logo