برای ریست چراغ سرویس خودروی سانتافه DM مدل ۲۰۱۴، می توانید با دستگاه جی اسکن به قسمت صفحه آمپر (cluster module) رفته و از منوی عملیات ویژه چراغ سرویس و همچنین کیلومتر سرویس را ریست کنید.