chery_fulwin_2_hatchback_4

مراحل ریست چراغ سرویس خودروی ام وی ام 315 به شرح زیر می باشد:

1) سوئیچ را ببندید.

2) دکمه ی سمت راست روی صفحه آمپر را فشرده نگه دارید.

3) همچنان که دکمه ی سمت راست را فشرده نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید و 5 ثانیه صبر کنید.

4) در این مرحله دکمه ی سمت راست را رها کرده و در کمتر از 2 ثانیه دکمه های چپ و راست جلو آمپر را به طور همزمان با هم فشار دهید.

5) در این مرحله چراغ سرویس یا آچار باید خاموش شود.

635656436235259351