در خودروهای گروه پژو-سیتروئن، پس از تعویض روغن گیربکس، باید کانتر آلایندگی گیربکس اتوماتیک را ریست کرد، در غیر اینصورت، گیربکس شروع به ضربه زدن می کند و چراغ های اخطار سیستم گیربکس اتوماتیک به نشانه ی هشدار روشن می شوند.