در خودروهای بی ام E90 ( سری 3) ممکن است که چراغ اخطار گیربکس روشن شود و خودرو در دنده های جلو وعقب حرکت نکند.

فقط در زمانی که دنده در حالت پارک یا خلاص است با فشاردادن پدال گاز دورموتور بالا می رود.

یک یا چند مورد از کدهای خطای زیر ممکن است در ECU گیربکس اتوماتیک (EGS) ذخیره شود.

56B8: Ratio fault R
56B9: clutch, gear 3,5, and R
56BB: clutch ,gear 1,4,5,6 and R: neutral test
56BD: clutch, gear2 and 6: neutral test
56BF: clutch, gear 1,2,3 and 4: neutral test

این مشکل معمولا به علت شکستن اهرم شفت تعویض دنده اتفاق می افتد.این خطا ممکن است به اشتباه، اشکال در سیستم مکاترونیک گیربکس تشخیص داده شود.اگر شما هر یک از کدهای خطای بالا و علایم خرابی مذکور را داشتید،کارتل را باز کنید و شفت تعویض دنده را چک کنید.

مراحل باز کردن قطعات و تست آن ها را در شکل های زیر می بینید.

1) پیچ های کارتل گیربکس اتوماتیک را باز کنید.

11

2) فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک را خارج کنید.

22

 

33

 

3) صفحه ساعت (valve body) را خارج کنید.

55

44

4) سلکتور تعویض دنده و اهرم آن را خارج کنید.

 

66

77

5) اهرم تعویض دنده ی شکسته شده را با قطعه ی جدید تعویض نمایید.

88

99

 

6) طبق شکل زیر اهرم جدید را نصب کنید.

100