در این فیلم عملیات ویژه ی سیستم ترمز دستی برقی (EMF) خودروی BMW سری ۵ با کد اتاق F۱۰ و مدل سال 2015 را مشاهده می کنید. هر زمان که شما کالیپر، لنت ترمز یا موتور ترمز دستی برقی را تعویض می کنید، حتما باید با استفاده دستگاه جی اسکن خود عملیات ویژه ی EMF را همانطور که در فیلم نمایش داده می شود انجام دهید