در این فیلم نحوه ی عیب یابی و عملیات ویژه ی بی ام و 630 مدل 2010 را با جی اسکن مشاهده می کنید، در آپدیت های جدید؛ دستگاه جی اسکن در عرض چند ثانیه، تمام یونیت های خودرو را پیدا می کند و سپس شما می توانید، جستجوی کدهای خطا و پاک کردن آن ها را انتخاب کنید، همچنین با انتخاب هرکدام از یونیت ها می توانید، پارامترها را بررسی کنید و تست عملگرها و عملیات ویژه را انجام دهید.خوبی این قابلیت جدید جی اسکن که تمام سیستم ها را در عرض چند ثانیه پیدا می کند، این است که تعمیرکار تمام سیستم های نصب شده در خودرو را در چند عرض چند ثانیه مشاهده می کند و سپس می تواند جستجوی کدهای خطا و پاک کردن خطاها را انجام دهد، یا با انتخاب سیستم مورد نظر عیب یابی تخصصی و تکمیلی را ادامه دهد.