در این ویدیو نحوه کار کرد موتورهای تزریق مستقیم به صورت انیمیشن آموزش داده میشود. توجه فرمایید که موتورهای تزریق مستقیم نیازمند شستشو و نگهداری با ابزار ویژه ای هستند که هر ۳۰ تا ۴۰ هزار کیلومتر اجباری است.