در فیلم پیش رو نحوه ی گرفتن لاگ از مشکلات احتمالی جی اسکن و ارسال آن برای شرکت GIT کره ی جنوبی را به شما آموزش می دهیم، در صورتی که در حین کارکردن با جی اسکن متوجه اشکالی در عملکرد دیاگ خود شدید، و اطمینان حاصل کردید که اشکال از خودرو نمی باشد، می توانید از آن مشکل موردنظر لاگ گرفته و برای شرکت GIT کره ی جنوبی ارسال کنید تا در اولین فرصت آنرا اصلاح کنند و نتیجه را از طریق ایمیل برای شما بفرستند