از آپدیت پنج 2016 به بعد، قابلیتی بر روی دستگاه جی اسکن دو اضافه گردیده است که، می توان از دستگاه جی اسکن دو به عنوان واسط یا اینترفیس برنامه ی اصلی برخی از برندهای برتر خودروساز استفاده کرد، این قابلیت که J2534 نام دارد، این امکان را به شما می دهد که از برنامه اصلی عیب یابی بعضی از خودروها استفاده کنید، در این فیلم کاربرد این ویژگی را در مورد خودوری تویوتا مشاهده می کنیم.

برای استفاده از این قابلیت در دستگاه جی اسکن دو باید حتما، آپدیت دستگاه از 5.2016 به بعد باشد تا قابلیت J2534 بر روی دستگاه اضافه شده باشد، و برنامه Techstream تویوتا را نیز بر روی لب تاپ خود نصب داشته باشد و دستگاه جی اسکن را از طریق کابل USB به لب تاپ خود متصل کنید و برنامه ی Techstream  را  بر روی لب تاپ باز کرده و گزینه ی j2534 دستگاه جی اسکن را فعال کنید.

برنامه ی Tech stream تویوتا را شرکت نیلی کار برای مشتریان جی اسکن دو باقیمت بسیار مناسب نصب می کند.این برنامه از روی سایت نیلی پارت قابل تهیه است که البته برای مشتریان جی اسکن نسبت به قیمت سایت، تخفیف ویژه ای در نظر گرفته می شود.