در فیلم پیش رو، نحوه ی تنظیم سرویس دوره ای خودروی میتسوبیشی اوتلندر 2017 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، با استفاده از دیاگ جی اسکن می توانید، کیلومتر و زمان یادآوری سرویس این خودرو را تنظیم کنید تا زمانی که به کیلومتر یا زمان سرویس خودرو می رسید، در صفحه آمپر هشدار بدهد و دقت نمایید که برای انجام  این کار باید وارد عملیات ویژه ی یونیت صفحه آمپر شوید و گزینه تنظیمات زمان سرویس اضافی را بزنید.

در بعضی از خودروها، ریست چراغ سرویس به صورت دستی انجام می پذیرد، اما در خودروهای جدید میتسوبیشی ریست سرویس دوره ای و تغییر تنظیمات آن توسط دیاگ جی اسکن انجام می شود.