یکی از ویژگی های مهم و کارآمد جی اسکن که در عیب یابی خودرو بسیار گره گشا میباشد، قابلیت ضبط اطلاعات خودرو و باز بینی آن است، به عنوان مثال خودرویی را تست جاده می کنید، در حالی جی اسکن به خودور متصل است و در حال ضبط پارامترها می باشد، سپس مموری کارت جی اسکن را به کامپیوتر خود وصل کرده و با استفاده از نرم افزار PC utility، که بر روی کامپیوتر خود دارید در دور های مختلف وضعیت سنسورها را بررسی می کنید.
برای استفاده از این قابلیت  در نرم افزار PC UTILITY  باید گزینه ی DATA VIEWER را انتخاب  نمایید و اطلاعاتی که در دستگاه ضبط شده است را در دورهای مختلف کارکرد موتور بررسی کنیم.