در این ویدئو به شما نشان داده می شود چگونه با استفاده از دستگاه Gscan 2 به عملیات تست انژکتور و بررسی پارامتر های خودرو به صورت گراف در یک خودرویDodge Town And Countryبپردازید.همچنین به شما آموزش می دهد که چطور با استفاده از منوی کن باس که در این منو دیگر نیازی به دادن مشخصات جزئی خودرو و موتور خودرو نیست و دستگاه جی اسکن به صورت خودکار اقدام به شناسایی تمامی سیستم های موجود می کند عیب یابی کنید.