در این فیلم نحوه ی تست سیستم EGR خودروی مزدا 3 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، EGR یا سیستم بازخوران دودهای خروجی، وظیفه ی کاهش آلاینده ی NOX را دارد.این سیستم با برگرداندن دودهای خروجی اگزوز به داخل محفظه ی احتراق، باعث کاهش دمای اتاق احتراق و آلاینده ی اکسید نیتروژن می شود، به دلیل پرشدن سیلندر از دودهای خروجی و نبود اکسیژن، احتراقی در سیلندر رخ نمی دهد و دمای اتاق احتراق و NOX کاهش می یابد.

Summary
تست سیستم EGR خودروی مزدا3
Article Name
تست سیستم EGR خودروی مزدا3
Description
در این فیلم نحوه ی تست EGR خودروی مزدا 3 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید.
Author
Publisher Name
nilicar
Publisher Logo