در فیلم پیش رو نحوه ی تست شبکه ی CAN با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید، برای تست شبکه باید منوی utility یا ابزار، وارد وارسی خط ارتباطی یا communication line inspection را انتخاب کنید، در این منو گزینه های زیادی برای تست انواع شبکه های ارتباطی از قبیل کن پرسرعت، کن سرعت پایین و غیره وجود دارد، روشن خاموش شدن چراغ های مربوط به این گزینه به این معنی است که شبکه به درستی کار می کند.