جی اسکن 2 با پک اندازه گیری VMI، علاوه بر مولتی متر و شبیه ساز سنسور دارای اسیلسکوپ چهار کاناله ی خودرویی میباشد، خودرویی بودن این اسیلسکوپ که اهمیت بسیار زیادی دارد و کار را برای شما آسان می کند، بدین معناست که شما برای تست سنسورها و عملگرهای مختلف نیازی به تنظیم تقسمیات زمان و ولتاژ اسکوپ های معمولی ندارید، فقط لازم که اسم قطعه ی مورد نظر را از لیست انتخاب کنید و جی اسکن تنظیمات را انجام می دهد
در فیلم پیش رو روش تست و اندازه گیری ولتاژ مدار اولیه ی کویل های جرقه را با اسیلسکوپ دستگاه جی اسکن دو مشاهده می کنید.اسلسکوپ جی اسکن دو چهرکاناله بوده و به این معناست که شما می توانید سیگنال هر چهار کویل را همزمان باهم بررسی کنید و کویل نیم سوز یا معیوب را به راحتی پیدا کنید.