سیستم ولوترونیک: این سیستم مربوط به کنترل زمابندی متغییر باز و بسته شدن سوپاپ ها خودرو های بی ام و می باشد. سیستم ولوترونیک با توجه به پارامترهای موتور و حالات رانندگی اقدام به تنظیم زمان بندی سوپاپ ها از طریق DME که همان یونیت کنترلی موتور است می کند.

زمانی که تعمیراتی بر روی این سیستم انجام می شود لازم است پس از نصب مجدد آن حدود حرکتی سوپاپ ها را مجدداً در آن تعریف نمود. برای این کار لازم است با استفاده از دستگاه عیب یابی (دیاگ) که توانایی انجام این کار را داشته باشد اقدام به تعریف مجدد حدود باز و بسته شدن سوپاپ ها نمود تا موتور بتواند به درستی کار کند.

در فیلم پیش رو نحوه ی تعریف حدود حرکت سیستم ولوترونیک خودروی بی ام و x5 مدل 2009 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، همانطور که می دانید.