در فیلم پیش رو نحوه ی تعریف دریچه گاز و ریست مقادیر اولیه ی موتور خودروی مرسدس بنز کلاس S را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، برای انجام این عملیات باید گزینه ی special function یا عملیات ویژه ی یونیت موتور یا ME را انتخاب کنید، دقت نمایید که خودروی تست ما، مرسدس S کلاس مدل 2011 است و کد اتاق آن 221 می باشد. انجام این عملیات پس از سرویس دریچه گاز یا تعویض آن توصیه می گردد تا مقدار حدود حرکت دریچه گاز در حافظه ی یونیت موتور ذخیره گردد.