در فیلم پیش رو نحوه ی تعریف سنسور زاویه فرمان خودروی اپل آسترا مدل 2014 را با دستگاه دیاگ جی اسکن را مشاهده می کنید، انجام این عملیات پس از تعویض سنسور زاویه ی فرمان یا یونیت ESP باید انجام گردد، تا کنترل یونیت سنسور زاویه فرمان را شناسایی کند و اطلاعات آن را به درستی دریافت کند، برای انجام این عملیات باید قسمت عملیات ویژه ی یونیت steering angle sensor module یا یونیت سنسور زاویه فرمان را انتخاب کنید.