دستگاه دیاگ جی اسکن، خودروهای تندر 90 زیر مدل 1390 را بدون کد تعریف سوئیچ می کند، اما برای مدل های بالای سال 90 نیاز به کد سوئیچ دارد، در پیش فیلم پیش رو روش تعریف سوئیچ تندر90 بالای 90 را مشاهده می کنید، کد سوئیچ این خودرو را می توانید از نمایندگی بگیرید یا از EPROM یونیت UCH استخراج کنید.کد سوئیچ این خودرو 12 رقمی است. جی اسکن تعریف سوئیچ و ریموت این خودرو را به طور همزمان و راحت انجام می دهد.

همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، برای انجام تعریف سوئیچ باید طبق دستورات دستگاه پیش بروید و کد سوئیچ 12 رقمی را در بدست آورده اید وارد کنید و زمانبندی آن را به دقت رعایت کنید.