همانطور که می دانید تعریف سوئیچ به دلیل مسائل امنیتی جزو پیچیده ترین عملیات ویژه ای است که توسط دستگاه دیاگ انجام می شود. در فیلم پیش رو روش انجام تعریف سوئیج خودروی شورلت کروز با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید. برای انجام این عملیات در دستگاه جی اسکن باید از منوی عملیات ویژه ی یونیت ایموبیلایزر اقدام کنید.