در این فیلم نحوه ی تعریف سوئیچ خودروی سانگ یانگ چیرمن را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، برای تعریف سوئیچ این خودرو نیازی به کد سوئیچ ندارید و فقط نیاز است که طبق دستورات دستگاه جی اسکن پیش بروید و زمانبندی را رعایت کنید، در حین تعریف سوئیچ وضعیت سیستم برای شما نمایش داده می شود.و کلمه ی NO جلوی گزینه ها به معنی عدم وجود مشکل در سیستم است.برای تعریف سوئیچ خودروهای سانگ یانگ نیازی به کد سوئیچ ندارید و فقط باید طبق دستورالعمل های دستگاه پیش بروید.همچنین روش تعریف ریموت معمولی خودروهای سانگ یانگ نیز در سایت نیلی کار وجود دارد که می توانید در لینک زیر مشاهده کنید.