در این ویدئو به شما نشان داده می شود که چگونه عملیات مربوط به تعریف سوئیچ خودروی دوج اونجر را با استفاده از دستگاه جی اسکن انجام دهید و همچنین به بررسی پارامتر های در دسترس برای دوج اونجر به صورت گراف با استفاده از جی اسکن می پردازد. با توجه به سرعت بالای دستگاه جی اسکن در پردازش و نمایش اطلاعات، بررسی پارامتر ها به صورت گراف که بسیار روان و سریع است کمک شایانی به عیب یابی درست در خودرو  می کند.
 تعریف سوئیچ جزو پیچیده ترین و سخت ترین عملیاتی که دستگاه دیاگ می تواند انجام دهد و همانطور که مشاهده می کنید، دستگاه دیاگ جی اسکن توانایی تعریف سوئیچ روی این خودرو را دارد که نشان از قدرت آن می باشد