گاهی در سیستم ABS خطاهایی به وجود می آید که باعث روشن شدن چراغ اخطار ABS می گردد و با یک کالیبره و تعریف با دستگاه جی اسکن می توانید این مشکلات را برطرف کرده و چراغ اخطار را خاموش کنید. این خطاها ممکن است به دلیل ضربه یا تصادف در خودرو به وجود بیاید، در این فیلم نحوه ی مقداردهی اولیه ی شیر خطی ABS و سنسور شتاب پیچشی را مشاهده می کنید، همانطور که مشاهده می کنید بعد از تعریف مشکل حل می شود.