برای تست عملگرهای صفحه آمپر خودروی نیسان تینا باید از منوی نیسان، گزینه ی بین الملل یا international را انتخاب کنیم، سپس 16 پین را انتخاب کرده و وارد قسمت عملیات ویژه ی یونیت صفحه آمپر می شویم، در این قسمت روش تست یونیت صفحه آمپر توضیح داده است، این عملیات در زمانی انجام می شود که ما می خواهیم از صحت عملکرد صفحه آمپر مطمئن شویم تا بتوانیم مشکل را برطرف کنیم، به طور مثال در زمانی که آمپر بنزین به درستی کار نمی کند، مشکل می تواند از شناور باک، سیم کشی یا خود آمپر بنزین باشد که با استفاده از این تست عملگر می توانید از صحت عملکرد صفحه آمپر اطمینان حاصل کرد.