در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو موتور رنو ساندرو استپ وی مدل 96 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید.

این عملیات باید پس از تعمیر یا تعویض قطعات سیستم برق و انژکتور یا سرویس دریچه ی گاز برقی با دیاگ جی اسکن انجام شود تا مقادیر اولیه موتور به حالت اولیه بازگردد و دور موتور در حالت دور آرام تصحیح شود. در غیر اینصورت دور موتور بالا می ماند و یا دچار نوسان و لرزش می گردد.