در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو موتور خودروی رنو فلوئنس مدل 2016 را با دستگاه جی اسکن مشاهده می کنید، انجام این عملیات پس از تعویض و سرویس دریچه ی گاز برقی، یا تعمیرات سیستم سوخت و جرقه ی موتور توصیه می گردد، برای انجام این ریست باید از منوی عملیات ویژه ی کنترل یونیت موتور اقدام کنید.اگر پس از سرویس دریچه ی گاز، ریست را انجام ندهید، دور موتور بالا می ایستد و خودرو در هنگام توقف تقه می زند.