در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو موتور رنو لتیتیود مدل 2016 با جی اسکن را مشاهده می کنید. این عملیات پس از تعمیرات بر روی سیستم سوخت و جرقه، مانند سرویس یا تعویض سنسورها و عملگرها باید انجام شود، مخصوصا پس از شستشو یا تعویض دریچه گاز برقی انجام این عملیات توصیه می گردد.این کارکرد را می توانید در قسمت عملیات ویژه ی یونیت موتور پیدا کنید. دستگاه جی اسکن پشتیبانی بسیار خوبی از خودروهای رنو دارد، نمونه ای از آن را در این ویدئوی آموزشی مشاهده می کنید.