2006-hyundai-sonata-2
در فیلم پیش رو، نحوه ی ریست کنترل یونیت موتور خودروی سوناتا NF مدل 2006 را مشاهده می کنید، برای انجام این عملیات باید وارد قسمت عملیات ویژه ی موتور شوید و مقادیر تطبیقی تنظیم مجدد را انتخاب کنید.ریست ایسیو موتور پس از انجام سرویس های دوره ای یا انجام تعمیرات بر روی موتور توصیه می شود تا مقادیر کنترل یونیت یونیت موتور به حالت اولیه باز گردد.
این عملیات پس از انجام سرویس های دوره ای و یا تعمیرات موتور و تعویض قطعات سیستم سوخت رسانی و جرقه ی موتور توصیه می گردد.