در فیلم پیش رو نحوه ی ریست ایسیو موتور هیوندایی توسان TL مدل 2017 را با دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید، دقت نمایید که یونیت موتور را باید پس از تعمیرات سیستم سوخت رسانی و تعویض قطعات انجام دهید تا مقادیر یونیت موتور به حالت اولیه بر گردد و صفر شود، پس از انجام عملیاتی مانند شستشو یا تعویض دریچه ی گاز این عملیات باید با جی اسکن انجام شود در غیر اینصورت دور موتور بالا می ماند.