در فیلم پیش رو روش ریست ایسیو موتور خودروی هیوندایی i30 مدل 2010 را با دستگاه دیاگ جی اسکن مشاهده می کنید.

انجام این عملیات پس از تعمیرات سیستم برق و انژکتور، تعویض قطعات آن یا سرویس دریچه ی گاز برقی توصیه می گردد، تا موتور خودرو بتواند به درستی کار کند و دچار مشکل نگردد. بدین منظور باید با استفاده از دستگاه دیاگ جی اسکن و انتخاب صحیح خودرو در آن وارد قسمت عملیات ویژ ه ی یونیت موتور شوید و گزینه ی ریست مقادیر تطبیقی را انتخاب کنید تا کلیه مقادیر تطبیقی ثبت شده به حالت اولیه خود برگردند.